Fyzikální chemie 3

Osnova kursu ke stažení česky a anglicky.

Termíny přednášek

Prezentace z přednášek

Aktuální

Budou doplňovány po každé přednášce

  1. Kvantová mechanika
  2. Výpočetní chemie a počítačové modelování
  3. Molekulové vibrace
  4. Nekovalentní interakce
  5. Statistická termodynamika
  6. Fotochemie
  7. Nukleární magnetická rezonance